- INFO -

Korallin elämää teoksen yhtenä lähtökohtana on ilmastonmuutoksen vaikutukset meriveden lämpötilan kohoamiseen ja sitä kautta muun muassa korallien hyvinvintiin. Jo muutaman asteen veden lämpötilan nousu vaikuttaa koralleihin siten, että niiden värit alkavat haalistumaan ja niiden kyky tuottaa happea heikkenee. Tällä on vaikutuksensa koko maapallon hyvinvointiin.
Korallin elämää -esityksessä näyttämötila muuttuu merenalaiseksi – uusien merkitysten ja metaforien mielentilaksi – merivirtojen vaihtuvaksi kudokseksi ja yhteiseksi ulos- ja sisäänhengitykseksi.
Meren voi nähdä symboloivan alitajuntaamme. Huoli korallien värien haalistumisesta on yhtä lailla huoli kyvystämme tunnistaa muutosta ympäristössämme ja itsessämme, sekä mielemme herkkyydestä tunnistaa värien eri vivahteita. Voimmeko oppia näkemään uusia värejä?
Korallin elämä -esityksessä kohtaavat teatteri, tanssitaide, videotaide ja performanssi näyttämötilassa. Teoksessa käsitellään meren ja ihmisen ekologiaa monikulttuurisia ja eettisiä näkökulmia avaten.
Siinä luodaan utooppisia ja dystopisia ekosysteemejä eri taidemuotojen avulla ja pohditaan yksittäisten valintojen vaikutusta laajemmissa kokonaisuuksissa, kohdataan tuntematonta, herätellään empatiaa, kerätään rohkeutta ja luodaan parempaa tulevaisuutta.
Teoksen työryhmä koostuu seitsemästä erilaisen taiteellisen taustan omaavasta taiteilijasta. Yhdessä he vastaavat teoksen visuaalisen, äänellisen ja liikkeellisen maailman toteuttamisesta.
Työryhmä:
Shadan Ahmad, Pekka Koponen, Sara Kovamäki, Jaani Leinonen, Antti Mankonen, Paula Saraste ja Perttu Sinervo


Teosta ovat tukeneet:Kommentit

Suositut tekstit